Arroyo-chinois

  • Th2- 2020 -
    23 Tháng Hai
    Viết về Sài GònSông Ông Lãnh của tác giả Bình-nguyên Lộc

    Sông Ông Lãnh

    Tây đặt cho nó cái tên rất ngây ngô là “Rạch Cắc chú” (Arroyo chinois) Tôi muốn ít lắm nó…

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker